Vill du vara med i den absoluta framkanten av kommunal utveckling och transformation? Det engelska ordet “hub” kan fritt översättas till nav eller medelpunkt och det är precis så vårt kontor arbetar. HUB stödjer, samordnar och lägger grunden för alla de insatser som görs för att kommunen ska bli en smartare, mer effektiv välfärdsleverantör. Inom HUB inryms bland annat funktioner för projektledning, verksamhetsutveckling samt för driften och utvecklingen av vår IT-infrastruktur. Vi omdefinierar vad en kommun är och kan vara!

Lediga jobb hos HUB

För tillfället finns inga lediga tjänster