Brinner du för att stödja, inspirera och vägleda? På Kommunledningskontoret finns centrala funktioner som underlättar alla kommunverksamheters vardagliga arbete och säkerställer en effektiv, lagenlig myndighetsutövning. Hos oss hittar du bland annat ekonomi, kansli, HR, service, IT och kommunikation. Vi värnar om kommunens varumärke och om tryggheten, stabiliteten och den positiva känslan, både hos våra kommuninvånare och hos alla våra medarbetare.

Kommunledningskontoret

Projektledare till införandet av nytt ekonomisystem

Ekonomiavdelningen, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2023-02-16


HR-administratör

HR-avdelningen, GUSTAVSBERG
Sista ansökningsdatum 2023-02-19