Vi planerar, bygger och förvaltar Värmdö kommun på ett hållbart sätt nu och för framtiden med en ekonomi och miljö i balans. Vi arbetar tillsammans projektinriktat med ett nära samarbete med många verksamheter inom kommunen. Vi arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, detaljplanering och bygglov. Här ligger också skötseln av kommunens yttre miljö som parker, lekparker, grönområden, kommunala gator och vägar, badplatser och motionsspår. Vi ansvarar även för kommunalt vatten och avlopp samt renhållning och arbetar med myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen (PBL).

Vill du vara med på resan när en av Sveriges vackraste kommun växer sig större? På Samhällsbyggnadskontoret planerar, bygger och förvaltar vi Värmdö kommun på ett hållbart sätt, med sikte på framtiden och med en ekonomi och miljö i balans. Vi arbetar projektinriktat och i nära samarbete med många andra verksamheter inom kommunen. Hos oss finns ansvaret för kommunalt vatten och avlopp samt för renhållning. Myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen (PBL) är också vårt område. Vi håller vårt vackra Värmdö på kartan, både bildligt och bokstavligt!

Lediga jobb hos samhällsbyggnadskontoret

Erfaren planarkitekt

Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-05