Lediga tjänster

Vikariat socialsekreterare uppföljning kontaktperson och kontaktfamilj

Individ och Familjekontoret (IFK), IFK avd Barn och Familj, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-28


Djurö hemtjänst söker timvikarier dag, kväll och natt

Vård och Omsorgskontoret, Hemtjänst Djurö, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-12


Enhetschef till Djurö hemtjänst

Vård och Omsorgskontoret (VOK), VOK Äldreomsorg egen regi, Hemtjänst Djurö, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-09


Utvecklingsledare till individ och familjeomsorgskontoret (IFK)

Individ och Familjekontoret (IFK), Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


HR-partner till Utbildningskontoret

Kontoret för styrning och stöd, HR enheten, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-08-04


Lärare i europakunskap, kriminologi, sociologi och samhällskunskap

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Gustavsbergs Gymnasium G2, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-08-01


Barnskötare som fritidspersonal i förskoleklass

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Viks skola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-07-31


Ekonom med systemförvaltningsansvar

Ekonomi och IT avdelningen, Redovisningsenheten, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-08-08


Barnskötare till Djurö skola och fritids

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Djurö skola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-09


Ledsagare och avlösare

Vård- och omsorgskontoret, Funktionsstöd egen regi, Hela Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-09-01


Driftarbetare Utemiljö

Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska driftavdelningen, Utemiljögruppen, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-05


Elevassistent med ansvar för elev med diabetes

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Djurö skola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-07-29


Lärare i Bild 50 % åk 3-9

Ösbyskolan, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-08-04


Projektledare genomförande

Samhällsbyggnadskontoret, Enheten för genomförande, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-09-02


Administratör med ekonomisk inriktning

Värmdö Kommun, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-07-26


Svensk- och so-lärare åk 6-9

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Runmarö skola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Fysioterapeut till LSS-hälsan, Vård och Omsorgskontoret (VOK)

Vård och Omsorgskontoret (VOK), Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-01


Stödassistenter för timanställning till Värmdös gruppbostäder inom LSS

Vård och Omsorgskontoret (VOK), VOK Funktionsstöd egen regi, Gustavsbergsområdet + DV, Gruppbostad Ösby, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-07-31


Timanställd undersköterska Gustavsgården

Vård och Omsorgskontoret, särskilt boende Gustavsgården, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-31


Biståndshandläggare för personer under 65 år

Vård och Omsorgskontoret (VOK), Bistånd Funktionshinder, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-07-28


Leg. Sjuksköterska

Särskilt boende Djuröhemmet, Djurö
Sista ansökningsdatum 2024-09-01


Erfaren planarkitekt

Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-05


Lärare i matematik till högstadiet

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Hemmestaskolan, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-07-25