Vill du skapa möjligheter för människor att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv? På Vård- och omsorgskontoret arbetar vi med att ge bästa möjliga hjälp till äldre i behov av stöd eller omsorg och till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

Vårt ansvarsområde omfattar myndighetsutövning, förebyggande verksamheter och utförarverksamheter både i egen regi och genom privata utförare.

Lediga jobb hos vård- och omsorgskontoret

Timanställd undersköterska Gustavsgården

Vård och Omsorgskontoret, särskilt boende Gustavsgården, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-08-31


Biståndshandläggare för personer under 65 år

Vård och Omsorgskontoret (VOK), Bistånd Funktionshinder, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2024-07-28


Leg. Sjuksköterska

Särskilt boende Djuröhemmet, Djurö
Sista ansökningsdatum 2024-09-01


Avdelningschef

Vård och Omsorgskontoret funktionsstöd i egen regi, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-07-02


Sommar höst vikarie Personlig assistent

Personlig assistans, Centralt Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-07-10


Enhetschef till Daglig verksamhet och gruppbostäderna Ösby Skolväg, funktionsstöd i egen regi

Vård och Omsorgskontoret (VOK), VOK Funktionsstöd egen regi, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2024-06-28