Tillbaka

Fritidsledare till Ung i Värmdö

Kultur och Fritidskontoret, Ung i Värmdö

Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag

Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.

Ung i Värmdö är en enhet inom Kultur-och fritidskontoret med fokus på att skapa delaktighet, inflytande och meningsfull fritid tillsammans med Värmdös unga invånare. Genom ett främjande ledarskap formas möten och sammanhang där unga individer får möjlighet att växa samt skapa tillitsfulla relationer i samhället. Ung i Värmdö arbetar mottagarorienterat och vill nå samt välkomna en bred representation av målgruppen. I enheten jobbar vi utifrån olika verksamhetsområden.  

Öppen ungdomsverksamhet. Utifrån geografisk spridning erbjuder Ung i Värmdö mötesplatser som bedriver ledarledd öppen ungdomsverksamhet; HUB Plan 4 i Gustavsberg, Tomtebo i Hemmesta och Brunnen på Ingarö. Ung i Värmdö tillhandahåller även en verksamhet med digital inriktning och kultur [at]Lobbyn samt en helt digital mötesplats.  

Korttidstillsyn. På beställning av Biståndsenheten bedriver Ung i Värmdö korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) 9 § 7. KTT-verksamheten sker till viss del inkluderat med uppdraget för öppen ungdomsverksamhet.  

Ungdomsdialog. Inom ramen för ungdomsdialog verkar kommunens ungdomsråd VKung för att genom demokratiska processer bidra med ungdomsperspektiv i olika frågor och projekt, samt agera språkrör mellan politiker och unga. Snabb slant möjliggör att unga personer kan söka pengar för att driva verksamhet riktad till andra unga.   

Ung i Värmdö söker Fritidsledare med kompetens och driv inom öppen ungdomsverksamhet, främjande ledarskap och ungdomsinflytande.  

Arbetsbeskrivning Fritidsledare, öppen ungdomsverksamhet 

I rollen som Fritidsledare stöttar unga att hitta trygga sammanhang och former att umgås samt utvecklas genom. Du främjar en god hälsa och meningsfull fritid genom att se till individers inneboende resurser, allas lika värde samt verkar för ökat ungdomsinflytande. I mötet med unga agerar du genom det främjande ledarskapet och salutogena perspektivet med ambition att tillvarata samt vidga unga personers intressen och engagemang.  

Du planerar aktiviteter och tar ansvar för projekt hela vägen från idé till utförande. Tillsammans med engagerade kollegor formar du innehållet i verksamheten som bidrar till en meningsfull fritid för och med Värmdös unga invånare. Du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv över verksamheten och ser vad som behöver planeras, förberedas och utföras. Samverkan med skolor och andra relevanta aktörer samt marknadsföring av aktiviteter är viktigt för att nå ut med relevant utbud till målgruppen. 

För att nå och välkomna en bred representation av målgruppen synas aktiviteter genom normkritisk analys. Du skapar förutsättningar för tillgängliga och inkluderande mötesplatser samt arbetar för att nå kommunens uppsatta mål med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Värmdö kommun jobbar aktivt med att effektivisera arbetssätt och arbeta mottagarorienterat. Ett jämlikhetsfokus utgör grunden där goda uppväxtvillkor för Värmdös unga invånare står i centrum.   

Utöver fysiska mötesplatser har Ung i Värmdö utvecklat en unik verksamhet med fokus på digital inriktning och kultur samt en helt digital mötesplats, vilket innebär att en del av arbetet kan vara att skapa verksamhet på digitala arenor tillsammans med unga.  

Vi söker dig som är utbildad Fritidsledare eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha ett giltigt B-körkort. Du har kompetens inom främjande ledarskap, salutogent perspektiv och förmåga att koppla arbetet till hållbar samhällsutveckling utifrån ett mottagarorienterat förhållningssätt. 

Du är van att arbeta tillsammans med kollegor och ta fram projektplaner för olika aktiviteter som knyter an till uppsatta mål och gemensamt syfte. Du har god kännedom om barnkonventionen, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna. Till det har du även kunskap kring normer och hur de verkar samt kompetens att skapa normkritiska analyser och applicera ett intersektionellt perspektiv för att nå en bred målgrupp och effektiva resultat.  

Du är kommunikativ, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar det svenska språket. Det är meriterande om du har haft liknande roller och att du arbetat i en politiskt styrd organisation. 

Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet. 

Som person är du strukturerad, trygg och tillitsfull och du har lätt att hitta vägar för samarbeten både internt och externt. Du har lätt att se helheter, är inlyssnande och tar dig an arbetsuppgifter med ett lösningsfokuserat driv som alltid har uppdraget i fokus. Du vågar prova nytt och har erfarenhet av att etablera förändring.  

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen avser 100 %, tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Värmdö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/268
Kontakt
  • Jenny Rogeland, 08-57047113
Publicerat 2024-07-08
Sista ansökningsdag 2024-07-15

Dela länkar