Tillbaka

Sommarjobb inom Samhällsbyggnad

Logga in och sök jobbet

Värmdö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. I Värmdö kommun kommer du till en arbetsplats som erbjuder en stor variation av projekt, allt från större stadsutvecklingsprojekt till mindre projekt i skärgårdsmiljö. Du kommer till en arbetsplats som kännetecknas av positiv stämning och gott samarbete mellan olika funktioner och där du erbjuds en hög grad av frihet under ansvar.

Sommaren 2024 tar vi in sommarpraktikanter inom Mark och exploatering på  Samhällsbyggnadskontoret. Om du är intresserad är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig när annons kommer ut. 

 

Information om Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen är bland annat ansvarig för kommunens markinnehav och bevakning av genomförandefrågor i detaljplaneskede och genomförande i utbyggnadsskede. Avdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret och består av enheterna för tidiga skeden och genomförande. 

Just nu har vi ett flertal intressanta projekt där Gustavsbergsprojektet med flera tusen bostäder är ett av de största och där bland annat Gustavsbergs centrum är ett av delprojekten. Vi arbetar även med nyetablering av verksamhetsområden och möjligheten att skapa en levande skärgård genom markanvisningar på våra kärnöar.

Vi ansvarar för markanvisningsavtal, exploateringsavtal, upprättande av servitut eller nyttjanderätt, kontakt mot lantmäteriet med mera.